دیگر موارد
 
آپلود چیست ؟ دانلود چیست ؟
آپلود چیست ؟ دانلود چیست ؟

 

آپلود به زبان ساده انتقال اطلاعات (از قبیلآپلود فایل ها ،  آپلودعکس ها ،آپلود آهنگ ها و ... ) به هاست میباشد .

که اصطلاح دانلود دقیقا بر عکس این کلمه است زیرا ما در  دانلود  اطلاعات را از هاست بر میداریم .

 

کجا باید آپلود کنیم ؟

برای آپلود کردن سایت های زیادی وجود دارند که شما میتوانید به رایگان از آن ها استفاده نمایید  ، این سایت ها

خدمات را رایگان به شما ارائه میکنند ، و حتی در صورت ثبت نام امکانات بی نظیری به شما میدهند  .

بهترین سایت آپلودسنتر که من و بسیاری از آن استفاده میکنند  سایت راپلود میباشد .

منبع  : سایت آپلود عکس راپلود

نویسنده :
تاریخ : شنبه شانزدهم فروردین 1393
آپلود چیست ؟ دانلود چیست ؟
آپلود چیست ؟ دانلود چیست ؟

 

آپلود به زبان ساده انتقال اطلاعات (از قبیلآپلود فایل ها ،  آپلودعکس ها ،آپلود آهنگ ها و ... ) به هاست میباشد .

که اصطلاح دانلود دقیقا بر عکس این کلمه است زیرا ما در  دانلود  اطلاعات را از هاست بر میداریم .

 

کجا باید آپلود کنیم ؟

برای آپلود کردن سایت های زیادی وجود دارند که شما میتوانید به رایگان از آن ها استفاده نمایید  ، این سایت ها

خدمات را رایگان به شما ارائه میکنند ، و حتی در صورت ثبت نام امکانات بی نظیری به شما میدهند  .

بهترین سایت آپلودسنتر که من و بسیاری از آن استفاده میکنند  سایت راپلود میباشد .

منبع  : سایت آپلود عکس راپلود

نویسنده :
تاریخ : شنبه شانزدهم فروردین 1393